Crisis speelt gezondheid flink parten

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bijna veertig procent van de Nederlandse mannen klaagt over een toename van stress op het werk sinds het uitbreken van de crisis. Bij vrouwen ligt dat percentage wat lager.
 
Veel ondervraagden (64%) maken zich ook grote zorgen over de eigen financiële situatie. Zelfs 38 procent van de vrouwen ligt daar wel eens wakker van. Het onderzoek maakt duidelijk dat de geldzorgen ook leiden tot conflicten, waardoor relaties onder druk staan.
 
GezondNu schrijft dat de gesignaleerde problemen zich niet alleen voordoen in Nederland, maar ook in andere landen. Engels onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het aantal gevallen van zelfdoding in Griekenland en Ierland met respectievelijk 17 en 13% is gestegen. In Nederland bedraagt de toename daarvan 5%.
 
Volgens het tijdschrift kosten de problemen de samenleving veel geld, omdat mensen vaker een beroep doen op medische hulp. Spanning, geldproblemen, weinig slapen en ruzie zorgen volgens de samenstellers voor een neerwaartse spiraal, omdat mensen automatisch minder en slechter gaan eten en ook minder gaan sporten, waardoor de lichamelijke gesteldheid nog verder afneemt.
 
Meer info over de resultaten van het onderzoekos te leze op: http://www.gezondnu.nl/artikelen/artikel/2108/de-crisis-verziekt-onze-gezondheid


Tags: onderzoek, mensen, crisis, problemen, vrouwen, toename, procent