De 3 sectoren

 
De beroepsorganisaties, die zijn aangesloten bij RBCZ, zijn ingedeeld in drie sectoren: De psychosociale sector, de medisch sociale sector uni-disciplinair en de medische sociale sector multi-disciplinair. 

Psychosociale problemen zijn op een grote verscheidenheid aan problemen van toepassing, zowel op het gebied van angst, spanning, nervositeit, onrust, irritatie en stress, als op gezins- en relatieproblemen, eenzaamheid en identiteit. De psychosociale therapie kent heel veel verschillende stromingen. De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen in situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Deze hulpverlener helpt om de hulpvraag van een cliënt inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.  

Binnen de medisch sociale sector maken therapeuten gebruik van een basistherapie uit de natuurgeneeskunde, die aangevuld wordt met ondersteunende therapieën.  Ook de oosterse therapie valt binnen deze sector. Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 vóór Christus sprak al zeer belangrijke woorden over de natuurgeneeskunde. Hij zei onder meer: “De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de natuur.” In de natuurgeneeskunde wordt gestreefd naar het principe ‘nihil nocere’. Dat houdt in dat nooit schade mag worden toegebracht. Ook Hippocrates wees op het belang daarvan. Bij natuurgeneeswijzen is de keuze van het toedienen van een kleine therapeutische prikkel om het gewenste resultaat te bereiken uitgangspunt.

De beroepsorganisaties uit de uni-disciplinaire sector beperken zich tot één van de vele disciplines uit de natuurgeneeskunde. Bij de beroepsorganisaties uit de multi-disciplinaire sector zijn therapeuten aangesloten die uit verschillende disciplines afkomstig zijn, of die meer disciplines beheersen.

Door in het overzicht van aangesloten beroepsorganisaties op een naam te klikken, komt u op de website van de beroepsorganisatie terecht. Hier vindt u meer informatie over de specifieke disciplines.