Directeur NPCF: ‘Eerlijk zijn bij medische fouten’

Aanleiding voor de uitzending was een uitgebreide enquête onder 5000 patiënten, waaruit bleek dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de ziekenhuizen en dat steeds meer mensen vinden dat er structurele fouten worden gemaakt.

Wilna Wind: “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dokters zijn ook niet onfeilbaar, maar het percentage fouten ligt wel heel erg hoog.” Ze pleitte er voor dat er een betere relatie ontstaat tussen artsen en patiënten. “Er is nog steeds sprake van machtsongelijkheid. Patiënten zitten vaak in een kwetsbare positie en dan moet er juist vertrouwen zijn.”

Volgens de directeur zijn de verschillen tussen Nederlandse ziekenhuizen nu veel te groot. “In sommige ziekenhuizen zijn bij wijze van spreken je amandelen al geknipt als je er nog maar langs fietst”, grapte ze.

Wilna Wind onderstreepte dat het vertrouwen in de ziekenhuizen flink onder druk staat. “Mensen willen goede informatie en als er fouten worden gemaakt dan moeten die ook worden erkend.”

Daarom is het creëren van een website, waarop patiënten de nodige informatie kunnen vinden belangrijk. “Mensen moeten kunnen vertrouwen op artsen en ziekenhuizen. Het moet gemakkelijker worden om de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen te controleren. Daarom zijn wij blij dat er een Kamermeerderheid is die voorstander is van het maken van een zwarte lijst. Geef mensen toch de informatie die ze nodig hebben over de verschillen in kwaliteit die er zijn. En laat ze gewoon googelen op de arts die hen gaat behandelen. We leven anno 2013”, aldus Wilna Wind.

Directeur Josephine Beck-Kok van RBNG/TBNG zei naar aanleiding van de uitzending dat ook binnen de beroepsverenigingen, die bij haar organisaties zijn aangesloten het onderwerp zeer actueel is als het om " foute" therapeuten gaat. Wel waarschuwt zij voor foute websites. “Als je het goed beschouwt, zou hier een erecode voor moeten komen”, zegt ze.

Wat betreft de manier waarop deze materie leeft binnen de bij RBNG/TBNG aangesloten beroepsorganisaties merkt Josephine op: “Er wordt over gesproken en over gemaild. Ook zij zijn op zoek naar een oplossing voor het uitsluiten van “foute” therapeuten. Het grote gevaar schuilt nog steeds in het grijze gebied, waarin ook een therapeut die uit de beroepsorganisatie is gezet, zijn praktijk kan voortzetten. Niemand weet of die mensen wel een opleiding hebben genoten of gewoon een bordje naast hun deur hebben gehangen.”

RBNG/TBNG merkt dat de inspectie IGZ er geen tijd voor heeft of geen controle over heeft. Volgens Josephine is de grootste oorzaak van alle ellende binnen de zorg dat er niet wordt geluisterd naar de patiënt. Ze noemt in dit verband ook het vervuilde dossier dat woensdagavond tijdens de uitzending werd genoemd. “Hierdoor kan een kokervisie ontstaan. De dokter of de therapeut denkt dat een patiënt een bepaalde kwaal heeft, omdat hij dat leest in het dossier, dus zullen de klachten er wel het gevolg van zijn en dan volgt er vaak een onbegrijpelijke uitdrukking. Het gevaar is dat er naar andere mogelijkheden niet meer wordt gekeken. De patiënt is nog steeds ziek en daar komt dan nog een gevoel van machteloosheid bij. Naast de lichamelijke klachten bestaat de kans dat er ook psychische klachten ontstaan en dan heb je als patiënt echt een probleem anno 2013. Juist in het jaar waarin men het lichaam en de geest wil loskoppelen om daardoor belangrijke therapieën niet meer te hoeven vergoeden”, zegt ze.

Evenals Wilna Wind vindt ook Josephine dat er een groot aantal deskundige en goede artsen binnen de zorg actief zijn en dat niet iedereen over één kam moet worden geschoren. “Het is belangrijk patiënten inderdaad een stuk vertrouwen te geven. Artsen en therapeuten zijn ook mensen zoals iedereen. Laten we er voor zorgen dat het slechte op deze wereld niet ons beeld vertroebelt. Geef mensen het vertrouwen in de gezondheidszorg terug. Wij zijn heel blij met het initiatief van de NPC”, aldus Josephine.

 

Tags: wilna wind, ziekenhuizen, vertrouwen, artsen, josephine, patiënten