Directeur RBNG/TBNG in nieuwjaarswens: ‘Op weg naar integrale zorg’

Op de drempel van 2013 is het ook voor de Stichting RBNG/TBNG tijd om vooruit te kijken en nog even terug te blikken. Directeur Josephine Beck-Kok heeft er op verzoek van onze stichting even de tijd voor genomen. “Misschien zullen sommige mensen denken dat ik in wonderen geloof, maar toch ben ik er van overtuigd dat we op weg zijn naar integrale zorg in plaats van reguliere zorg en complementaire zorg”, zegt ze op de vraag wat haar verwachtingen zijn voor het nieuwe jaar.

Volgens de directeur ontstaat steeds breder het besef dat de patiënt/cliënt centraal moet staan en dat dogma’s moeten verdwijnen om dit te realiseren. “Ik denk dat er een nieuwe definitie voor kwakzalver ontstaat: de therapeut die er een puinhoop van maakt wordt een kwakzalver. Maar hetzelfde geldt voor een arts of een andere werker in de gezondheidszorg. De vereniging tegen kwakzalverij zal haar verantwoording nemen en alle negatieve aspecten binnen de zorg aan de kaak stellen. Gewoon integraal”, zegt ze.

Om die integrale zorg te bereiken is het nodig dat de huidige complementaire zorg zich steeds beter profileert als een serieuze partner binnen de totale zorg en dat het veld ook de aandacht en waardering krijgt die het verdient. “Van de overheid, de zorgverzekeraars en van het hele zorgveld. En het zal noodzakelijk zijn dat we de weg van professionaliseren, zoals we die zijn ingeslagen verder oppakken en uitdragen”, aldus de RBNG/TBNG-directeur.

Josephine  verwacht inderdaad dat de complementaire zorg mede onder invloed van de zorgverzekeraars, die bewuster kiezen voor kwaliteit, verder gaat professionaliseren. “Dit proces is al in 2010 in gang gezet en in 2012 waren de veranderingen zichtbaar. Binnen het veld hebben we het op dit punt nog steeds over de UVIT-storm, omdat deze verzekeraars deze ontwikkeling in gang zette. Ook bij dit proces was het begin moeilijk. Het grootste probleem bestond door de woorden ‘kennis’ en ‘kunnen’. Vergelijk het met de oude huisarts, gewoon meneer de dokter. Hij kwam bij je thuis. Hoeveel kennis hij had, wist je niet maar je had zoveel vertrouwen in zijn kunnen dat je gewoon beter werd.”

Hetzelfde speelt volgens Josephine ook bij de therapeuten, die bij RBNG/TBNG zijn aangesloten. “Veel oudere therapeuten hebben misschien niet het diploma dat we nu van iedereen verlangen, maar hun patiënten hebben vertrouwen in deze therapeuten, ze willen ze niet inruilen.”

Josephine heeft vooral voor deze therapeuten veel bewondering. “Ondanks hun leeftijd en jarenlange ervaring zijn ze toch bereid de basisopleiding op controleerbaar hbo-niveau te gaan volgen. En eigenlijk maar om één reden: ze houden van hun beroep.”

Verder vooruitblikkend zegt Josephine dat 2013 voor de stichting een jaar wordt met drie belangrijke pijlers. “Het wordt voor ons het jaar van de zorg, het jaar van War Child en het jaar waarin we heel bewust gaan voelen dat we een eenheid zijn geworden.”


Uiteraard blijven de ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en binnen het veld  in het bijzonder de aandacht vragen en krijgen. En over het laatste aspect:  “We zijn ongeveer zeven dagen per week bezig met RBNG/TBNG. We krijgen echt het gevoel dat we stappen zetten. Positieve energie met elkaar delen en dat maakt mensen sterker, ze komen weer terug in hun kracht. Zo groeien we steeds meer naar een eenheid. Het moet gaan voelen als een spijkerbroek die steeds beter past.”

Belangrijk in 2013 wordt ook weer de Dag voor de Complementaire Zorg, die dit jaar plaats vindt op vrijdag 19 april in Kasteel De Schaffelaar in Barneveld.  “We zijn erg blij met prinses Laurentien als spreekster, haar inzet voor jongeren met dyslexie is ongekend, dat is ook zorg. Je wenst iedereen toch toe dat hij kan lezen en schrijven, dat is een kostbaar bezit in deze samenleving.  En we willen de actie van War Child, die we in 2013 beginnen  op de dag van de zorg bijzondere aandacht geven. Daarnaast staat de dag ook in het teken van samenwerking. Samen kunnen we er voor zorgen dat de complementaire zorg uit de marge van de integrale zorg komt. Samen kunnen we de complementaire zorg de plaats in de zorg geven, die zij verdient.”

Het thema van samenwerken wil de RBNG/TBNG-directeur ook graag benutten ten behoeve van de actie voor War Child. Daarover zegt ze: “We openen in januari het jaar van de complementaire
zorg met een bal die moet gaan rollen. Een bal die de RBNG-therapeut de kans moet geven om zijn of haar therapie open en eerlijk toe te lichten. Om onze plannen tot een goed einde te brengen hebben we veel vrijwilligers nodig. Ook het bestuur van de RBNG/TBNG en de adviseurs zijn, als het om War Child gaat, vrijwilligers. Stel je voor dat we met elkaar kunnen zorgen voor kinderen die door oorlog zijn getroffen. Niet alleen onze therapeuten kunnen helpen, ook hun patiënt/cliënt, dus in feite iedereen. Dat moet toch gaan lukken. Het moet kracht geven als je samen één doel hebt dat eigenlijk zo simpel is, gewoon de zon weer laten schijnen en ervoor zorgen dat de oorlog uit hun dromen mag verdwijnen.”

Josephine verwacht verder dat in 2013 de eerste hbo-basisopleidingen geaccrediteerd zullen worden. ”Hierdoor kunnen de therapeuten het zo gewenste basis diploma MBK of PSBK halen. En natuurlijk gaan we daar tegen die tijd uitgebreid aandacht aan besteden.”

Met een diepe zucht zegt Josephine”: “Ik hoop dat er in 2013 geen voedselbanken meer nodig zijn, dat iedereen een warme plek heeft om te slapen en mensen om zich heen die van hen houden. Een leven zonder oorlog, want we weten al eeuwen dat oorlog zinloos is. Een wereld waarin macht niet wordt gebruik,t maar kracht ten dienste van anderen wordt ingezet.”

En tenslotte: “Voor onze verenigingen en therapeuten spreken wij de hoop uit dat 2013 een jaar van rust en zekerheid wordt. Waarin we  met elkaar zorg kunnen geven, ons in kunnen zetten voor War Child en vooral de patiënt/cliënt centraal kunnen zetten. Rest mij om iedereen veel liefde en een bijzonder 2013 toe te wensen.”


Tags: zorg, rbng, therapeuten, josephine, complementaire, tbng, child