Druk voor erkenning complementaire sector vanuit Spanje

Goed nieuws uit Spanje voor de complementaire sector. Spaanse media melden dat stappen worden ondernomen met steun van Europese parlementariërs om te komen tot erkenning van deskundigheid door goed opgeleide specialisten op dit gebied.

Seamus Connolly, voorzitter van de Europese Federatie voor complementaire en alternatieve geneeskunde (EFCAM) en Roberto San Antonio, de voorzitter van de Spaanse vereniging van deskundigen voor complementaire therapieën, hebben daar samen met een aantal Europese parlementsleden al een aantal gesprekken over gevoerd. De conclusie is dat er maatregelen moeten worden genomen om de lidstaten op dit punt op één lijn te krijgen.

In Spanje wordt daarbij onder meer gewezen op het feit dat het belastingstelsel op verschillende manieren aanknopingspunten biedt, terwijl het land nu geen regeling voor de uitoefening van complementaire therapieën in onder meer gezondheidscentra kent. ”Deze onregelmatigheid moet worden aangepakt in het belang van mensen die regelmatig gebruikmaken van deze therapieën”, aldus het Spaanse standpunt.

Volgens media in Spanje heeft een aantal vooraanstaande Europarlementariërs, zoals Esther Herranz, Gabriel Mato en Veronica Lope hun steun al toegezegd. Deze volksvertegenwoordigers wijzen ook op de verschillen, die er nu op het terrein van de complementaire zorg bestaan binnen de verschillende landen. Het is zaak daarin naar de mening van deze parlementariërs dezelfde lijn te trekken.

In Spanje heeft het Catalaanse parlement intussen ook een voorstel aangenomen om de Spaanse overheid aan te sporen om erkenning te geven aan complementaire geneeskunde mits uitgevoerd door goed opgeleide specialisten.

Ook voorzitter Piet Offermans van de Stichting RBCZ spant zich op Europees niveau in voor meer erkenning van de sector.

Tags: