DUC-Training Medische Basiskennis (incl. algemene basiskennis)

(post)HBO-training (967 sbu/35.5 ects), bestaande uit 10 Modules:
1e en 2e Basismodule, Medische Basisvakken, Psychopathologie/psychiatrie, Psychofarmacologie, , Psychologie/ontwikkelingspsychologie, Geïntegreerde Geneeskunde, Gezondheidsethiek, Wetgeving en juridische kaders gezondheidszorg, Organisatie Nederlandse Gezondheidszorg.

Door CPION geaccrediteerd per 1 juni 2014 en ‘in accreditatie’ bij de SNRO op basis van de Plato Eindtermen. Accreditatie SNRO wordt eerste helft juli 2014 verwacht.

De studiestof wordt aangeboden via colleges, literatuurstudie, power point presentaties en films/dvd’s en getoetst middels huiswerkopdrachten, casussen, portfolio, duo-oefeningen, tentamens, examens.

De modules zijn op elkaar afgestemd, zodat sprake is van opbouw aan kennis en ervaring en daardoor integratie plaatsvindt.

Voor een totaal-overzicht van deze DUC-training/opleiding verwijzen wij naar de website:
http://www.dutchuniversitycollege.nl/onderwijs/trainingen?task=view_event&event_id=22

Onze gekwalificeerde docenten brengen een grote mate van jarenlange kennis en praktijkervaring mee. Zij zijn o.a. werkzaam in GGZ-instellingen, onderwijs en juridische sector.

Dutch University College mag zich beroepen op een brede erkenning (ook voor haar andere programma’s) van beroepsverenigingen, koepels en accreditatie-instituten.

Dit heeft er onder meer toe geleid dat DUC door de SNRO per 1 mei 2014 de volgende kwalificatie ontving:

‘Het opleidingsinstituut DUC heeft onlangs de hoogste kwaliteitserkenning van de SNRO behaald. Chapeau! Dat is wat in het reguliere onderwijs de instellingsaccreditatie heet en bij de SNRO SA of Systeemaccreditatie.
Het DUC laat in alle facetten van de SA zien dat de kwaliteit cyclisch is geborgd in de organisatie. De SNRO heeft veel vertrouwen in de stabiele kwaliteit en het kwaliteitsproces van het DUC. In samenwerking met andere ketenpartners ijvert het DUC al jaren voor het delen van kennis en handelt zij kwaliteitsbewust en bevordert daarmee de professionaliteit van het Cam veld’.

Drs. Will(iam) Dubbeling MA, PhD.
Directeur/decaan

DUC

Tags: snro, onderwijs, accreditatie, kennis, juridische, gezondheidszorg, duc-training