Een derde gebruikt niet voorgeschreven middelen

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend heeft gemaakt. Dertigers en kinderen tot vier jaar blijken de meeste niet voorgeschreven middelen tot zich te nemen. Lager opgeleiden gebruiken daarentegen juist meer voorgeschreven medicijnen.
 
 
Tags: cbs, voorgeschreven