Eerste visitatie op 22 februari 2011

Else Wannee-Immerzeel, zelf al meer dan veertig jaar werkzaam als therapeut, vakdocent en betrokken geweest bij het Landelijk Overleg Patiëntenorganisaties Alternatieve Geneeswijzen en bestuurslid van de Infolijn Alternatieve geneeswijzen, is namens de RBNG betrokken bij de organisatie van de visitaties.

Ze is uitgesproken positief over dit initiatief. “Ik ben er van overtuigd dat dit zal bijdragen aan een nog betere garantie voor de veiligheid en de tevredenheid van de patiënten /cliënten”, zegt ze.

Else Wannee-Immerzeel wijst er op dat het voor patiënten/cliënten vaak heel moeilijk is een weg te vinden bij de zoektocht naar een geschikte therapeut. “Bij het maken van de keuze kunnen mensen zich afvragen, waar de behandelaar bij aangesloten is, wat de therapiemogelijkheden voor de betrokkene zijn, met welke kosten hij of zij te maken krijgt en of die (deels) door de ziektekostenverzekering worden gedekt.”

Volgens Else Wannee-Immerzeel moet men bovendien vertrouwen hebben in de behandelaar en zich vooral veilig voelen. “Bovendien kan men vragen of de therapievorm, die wordt toegepast, de meest geschikte oplossing is voor de kwaal die iemand heeft. Het is dan goed te weten dat door de therapeutenorganisatie RBNG controles worden uitgevoerd”, zegt ze.

Een belangrijk middel daarbij zijn de onafhankelijk visitaties van AVAR, die de therapeuten steekproefsgewijs gaan bezoeken en controleren op hun werkzaamheden.

“Mocht er dan toch nog iemand ontevreden zijn over een behandeling, dan is er nog altijd een klachtmogelijkheid bij de betreffende beroepsvereniging en als laatste redmiddel de tuchtmogelijkheid van de TBNG”, aldus Else Wannee-Immerzeel.


Tags: wannee-immerzeel, rbng, visitaties, geneeswijzen, cliënten, therapeut, patiënten, behandelaar