Eigenheid van opleidingen bewaren en bewaken

De Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia (VSGP) stelt dat er vele ontwikkelingen zijn die zich op dit moment binnen de complementaire zorg afspelen op het gebied van de opleidingseisen voor medische en psychische basiskennis. “Het is goed dat er aandacht is voor kwaliteit en dat er samenwerking is of komt, maar het is wel van belang om dwars door alle veranderingen heen de eigenheid van elke opleiding te bewaren en te bewaken. Het doel waarvoor de opleiding is vorm gegeven moet uitgangspunt blijven en wat die toevoegt aan de reguliere gezondheidszorg”, aldus VSGP-voorzitter Martine Telkamp.
 
Ze zegt dat dit uitnodigt om zo goed mogelijk gespecialiseerd te zijn in het beroep, waarvoor is opgeleid en samen te werken met reguliere hulpverleners, die geschoold zijn in de problematiek van de hulpvrager.
 
De VSGP is een bundeling van ex-studenten van de opleiding tot Holistisch Hulpverlener van de Stichting VSG (www.opleiding-vsg.nl) die de daar aangereikte behandelwijze en levensvisie in zichzelf (h)erkennen en als holistisch hulpverlener werkzaam willen zijn. Martine Telkamp: “Zij kunnen de essentie van de behandelwijze toepassen in hun eigen dagelijkse omgeving, op hun werk en in een eigen praktijk. De toepassing van deze energetische behandelwijze is behulpzaam bij bewustwordings-, transformatie- en transmutatieprocessen van de bijbehorende lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele blokkades of onvermogen. De werkzame energie wordt opgebouwd vanuit een nulpuntenergieveld, ook wel bron genoemd, waardoor van binnenuit de helende kracht werkzaam wordt en blokkades tot in het fysieke lichaam worden vrijgemaakt door transformatie en transmutatie van emoties en gedachtepatronen die voortkomen uit de overlevingsstrategieën van de persoonlijkheid.”
 
Basis
 
De VSGP-voorzitter wijst er op dat in de opleiding reguliere medische basiskennis en psychologie wordt gegeven om herkenning en aansluiting te kunnen maken met reguliere therapieën. “Onze basis is de ontvouwing van ons mens-zijn vanuit de ziel/geest. Voor de door ons aangeboden hulpverlening is het noodzakelijk dat spirituele anatomie, fysiologie en pathologie worden aangeboden, evenals esoterische psychologie om de wetmatigheden ervan tot in het wezen van de hulpverlener te kunnen laten integreren”, voegt ze daaraan toe.
 
Dit integratieproces is volgens Martine Telkamp in de hele opleiding verweven. “Basisgedachte is dat je alleen heling kunt aanreiken in zoverre je als hulpverlener dit in jezelf tot stand hebt gebracht. In de opleiding staat kennis vergaren niet voorop, maar is de kennis dienstbaar aan het innerlijk bewustwordingsproces.”
 
Ze vindt het goed dat er momenteel hoge eisen worden gesteld aan de opleiding in zijn geheel, maar zet daar toch wel wat vragen tegenover. “Is de accreditatie financieel haalbaar voor kleine opleidingen? En kunnen de beroepsverenigingen voldoende hun eigenheid behouden”, vraagt ze zich af.
 
Samenwerking

Samenwerking is naar de mening van de VSGP-voorzitter ook op dit punt belangrijk. “Vanuit de RBNG wordt stimulans hieraan gegeven. Zo worden de sectoren uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en de betreffende sector vorm te geven. Via de RBNG krijgen de beroepsverenigingen duidelijk de eisen/richtlijnen die door de zorgverzekeraars worden gesteld aangegeven. Graag komen wij als VSGP tot samenwerking”, merkt ze op.
 
Martine Telkamp zegt verder: “Als men niet aan de eisen van de reguliere medische of psychische basiskennis voldoet, maar wel aan de eisen van de medische en/of psychische basiskennis, die de beroepsopleiding nodig acht om het beroep te kunnen uitoefenen, zou het volgens ons mogelijk moeten zijn dat zij geregistreerd worden als hulpverlener met eventueel de aanduiding dat zij niet in aanmerking komen voor vergoeding van de ziektekostenverzekeraars.”
 
Accreditatie
 
Ten slotte gaat ze in op de situatie waarbij het CPION als enige organisatie is aangewezen om te accrediteren. “De ontwikkelingen zijn gestart, de eerste accreditaties van de medische- en psychische basiskennis hebben al plaats gevonden. Zo’n accreditatie kost duizenden euro’s. In het algemeen wordt gesteld dat opleidingen de prijs kunnen doorberekenen in het lesgeld van de studenten. Als een opleiding een groot aantal studenten heeft, is dat inderdaad mogelijk. Echter er zijn ook opleidingen die een kleinere groep geïnteresseerden aanspreekt en zeker als zij werkzaam zijn vanuit een stichting zonder winstoogmerk, is dit niet realiseerbaar. Als de kosten voor accreditatie worden omgeslagen over een klein aantal studenten, komt de lesprijs veel te hoog te liggen en haken studenten af”, luidt haar opvatting.
 
Ze vindt dat het voor accreditatie van het beroepsgerichte deel van de opleidingen belangrijk is dat er een keuzemogelijkheid is uit meerdere accreditatie-instituten. “De diverse accreditatie-instituten hebben allemaal hun specifieke werkwijze. Een bijkomend punt is bovendien dat door gebruik van meerdere accreditatie-instituten de marktwerking wordt bevorderd, waardoor de kosten voor accreditatie omlaag gaan.”
 
  

Tags: accreditatie, opleiding, vsgp, basiskennis, medische, hulpverlener, reguliere, studenten, eisen