EPD definitief van de baan

Met een doorstart zou een bedrag van tien miljoen euro nodig zijn geweest, maar er waren onvoldoende geldbronnen om de draad weer op te pakken. Veel organisaties binnen de zorg betreuren dat er geen landelijke elektronische uitwisseling van gegevens komt.
 
In een eerdere fase stak een meerderheid in de senaat al een stokje voor de invoering van het EPD. Met alle voorbereidingen, die in het verleden hebben plaats gevonden, zijn enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid geweest.
 
 
Tags: EPD, landelijke elektronische uitwisseling