Erkenning BivT voor medische en psychosociale basiskennis

Het Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT) is door het CPION geaccrediteerd voor de nieuwe vereiste medische en psychosociale basiskennis. Het instituut verzorgt al tien jaar geaccrediteerde bijscholingen voor hulpverleners binnen de complementaire en reguliere zorg.
Het BivT voldoet aan de eisen die de zorgverzekeraars (Coöperatie VGZ, Menzis, Achmea, ONVZ) stellen aan complementaire zorgverleners. Heel lang was het onduidelijk aan welke opleidingseisen complementaire zorgverleners moesten gaan voldoen om voor vergoeding voor hun cliënten in aanmerking te komen.
 
Enige tijd geleden maakte PLATO (Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie) duidelijk aan welke eisen de ‘medische basiskennis’ zou moeten voldoen. Het document dat in samenwerking met verschillende koepelverenigingen is opgesteld (RBNG, SRBAG, KAB en de NAP) vormt de basis voor de structuur waaraan zo’n opleiding moet voldoen. Tegelijk met deze nieuwe eisen hebben de zorgverzekeraars het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) aangewezen als het enige instituut dat de accreditatie mag uitvoeren.
 
Aan het BivT volgen jaarlijks honderden therapeuten bij- en nascholingsprogramma’s. Het instituut heeft er naar gestreefd om iedereen in de therapeutische hulpverlening de mogelijkheid te bieden zich bij te scholen in de medische en psychosociale eisen die worden gesteld. Met de accreditatie door CPION is een einde gekomen aan de onduidelijkheid en is het definitief dat het volgen van het medische en psychosociale basiskennisprogramma kan leiden tot registratie bij de CPION.
 
Voor het behalen van de medische basiskennis dient de module 'Medische Basiskennis' (deel 1) en 'Medische en Psychosociale basiskennis' (deel 2) gevolgd te worden en voor psychosociale basiskennis de module ‘Psychosociale basiskennis’' (deel 1) en 'Medische en Psychosociale basiskennis' (deel 2).
 
Het BivT heeft zich ook altijd op het standpunt gesteld dat deelnemers die de medische basiskennis of de psychopathologie hebben gevolgd via een eerder ’scholingsprogramma’ de mogelijkheid hebben om het diploma om te zetten naar een door CPION erkende registratie. Voor diegenen die het BivT diploma/certificaat ‘Medische Basiskennis’ of ‘Psychopathologie’ hebben behaald is het nu mogelijk om resterende vakken/modules alsnog te behalen, waarmee men voldoet aan de CPION-eisen. Op de website van het BivT is alle informatie over de opleiding terug te vinden: www.bivt.nl
 
 
 
 

Tags: basiskennis, medische, psychosociale, bivt, cpion, eisen, instituut, opleiding, complementaire