Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis

Dat betekent dat de betrokken zorgverzekeraars ook een vergoeding geven voor zorg die therapeuten verlenen, die deze opleiding hebben gevolgd. De initiatiefnemers voor de nieuwe opleidingseisen zijn Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ. De verwachting is dat ook andere verzekeraars hun voorbeeld gaan volgen. Op deze manier willen de verzekeraars de kwaliteit en de veiligheid van hun verzekerden verbeteren.

Directeur Mariet van Buuren van het Instituut E.E.N.® is uitermate blij met de erkenning. Ook Josephine Beck-Kok, directeur van RBNG/TBNG is verheugd over de accreditatie en heeft de gelukwensen intussen overgebracht aan het instituut.  De opleidingseisen waaraan E.E.N. nu voldoet zijn op verzoek van de verzekeraars opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) toetst de basisopleidingen in de complementaire zorg. Deze week kreeg de directie van het Instituut E.E.N. de mededeling van CPION dat de erkenning is verleend. “Onze opleiding voldoet helemaal aan de eindtermen van PLATO”, aldus de directeur.

Het onderwijsaanbod van Instituut E.E.N.®  bestaat uit opleidingen, cursussen, bijscholingen, workshops en thema-avonden. “De opleidingen van het instituut worden al gewaardeerd naar het European Credit Transfer System”, vertelt Mariet van Buuren. 

Ze zegt dat de registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut hbo-niveau, die vier tot zes jaar duurt en zich op hbo-niveau bevindt, een integrale opleiding is die modulair gegeven wordt en op leidt tot erkend E.E.N.® therapeut in de complementaire gezondheidszorg. “De opleiding kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. De therapie is toepasbaar in diverse beroepen. Met het diploma kunnen deelnemers zich registreren als therapeut bij verschillende beroepsverenigingen.”

Het instituut verzorgt ook een tweejarige SHO-Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis op hbo-niveau. “Deze opleiding is een onderdeel van de opleiding E.E.N.®- therapeut, maar kan ook los van de beroepsopleiding worden gevolgd. De opleiding voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn door de zorgverzekeraars en is door CPION op de PLATO eindtermen geaccrediteerd. Vooralsnog is dit de enige opleiding die voldoet aan alle voorwaarden. Het vakkenpakket bestaat uit: anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, farmacologie, EHBO, BLS en AED, psychologie, psychopathologie, kennis van de gezondheidszorg en organisaties, communicatie en NLP binnen de hulpverlening”, aldus de directeur.
 
Voor inlichtingen: directrice Mariet van Buuren-Op ‘t Veld of via de website www.instituuteen.nl

Tags: opleiding, instituut, directeur, therapeut, plato, cpion, mariet van buuren