Ernstige incidenten verplicht melden

De bewindsvrouw noemt de resultaten zeer zorgelijk. De Kamerleden Van der Veen en Kuiken van de PvdA hebben intussen Kamervragen gesteld over deze kwestie en minister Schippers is duidelijk in haar antwoord. Ze zegt dat het zorgpersoneel een eigen verantwoordelijkheid heeft, waaronder ook het signaleren en melden van incidenten vallen, ook als een dergelijke melding leidt tot nadelige gevolgen voor een ziekenhuis of zorgprofessional.
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat een derde van de geënquêteerden zegt zelf situaties te hebben meegemaakt die ze niet hebben gemeld, maar waarvan ze nu vinden dat dit wel had gemoeten. Het ging in die gevallen om patiënten die waren overleden na een val uit bed of andere ernstige situaties.
 
Tags: kamervragen, situaties, antwoord, minister, pvda