Etiketten op voedsel moeten duidelijker

De Tweede Kamer vindt dat etiketten op voedselproducten veel duidelijker moeten. Consumenten moeten sneller kunnen zien welke ingrediënten en toevoegingen in een bepaald product aanwezig zijn.

De minister onderschrijft de visie van de Kamer. Ze vindt dat consumenten degelijke en vooral juiste informatie moeten krijgen, die ze snel tot zich kunnen nemen en niet via bijna niet leesbare mededelingen op verpakkingen.
Een werkgroep is intussen bezig om te onderzoeken hoe dit probleem het beste kan worden aangepakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de juistheid van de houdbaarheidsdatum op bepaalde producten, die vaak langer is dan vermeld en waardoor voorkomen kan worden dat producten (te) snel worden weggegooid.

Tags: consumenten, producten, kamer