Europees normalisatietraject homeopathie gestart

Op 6 augustus 2013 organiseerde NEN een informatiebijeenkomst in Delft. Het doel van de bijeenkomst was te bepalen of Nederland zal participeren in het Europese traject. De aanwezigen stemden in met het streven naar Europese normen.
Belangrijkste opzet is om trainingseisen vast te stellen voor een veilige en effectieve uitvoering van homeopathie. Bestaande documenten worden als basis gebruikt voor het opstellen van de Europese norm. Het normontwikkelingstraject richt zich op opleiding, bijscholing en praktijkvoering van homeopathie. Het normontwikkelingstraject gaat niet in op de fabricage van homeopathische medicijnen.
Er wordt nu een Europese normcommissie opgericht. De vraag aan Nederlandse marktpartijen is of er behoefte is om actief deel te gaan nemen aan de Europese normontwikkeling en de Nederlandse belangen te behartigen. Daartoe kan bij NEN een Nederlandse normcommissie worden opgericht. Lees meer!

Tags: europese, nederlandse, opgericht, normcommissie, homeopathie, normontwikkelingstraject