FAGT staat voor professionaliteit en kwaliteit

Sander-de-Bot-thumb

De Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) is een vooruitstrevende multidisciplinaire vereniging die professionaliteit en kwaliteit bij therapeuten in de complementaire sector hoog in het vaandel heeft staan. De FAGT is een organisatie vóór en door leden, die in 1994 is opgericht en is ontstaan als splinterpartij vanuit de VNT. “Ruim 20 jaar later zijn we met ruim 350 leden een bekende speler in het complementaire veld geworden”, zegt voorzitter Sander de Bot.

 Onder de paraplu van de federatie vallen therapeuten in het complementaire veld, die op hbo-niveau of een gelijkwaardig niveau zijn opgeleid en die werkzaam zijn in verschillende beroepsgroepen zoals acupuncturisten, homeopaten, massagetherapeuten, voetreflexzone therapeuten, hypnotherapeuten, energetisch therapeuten, maar ook andere therapieën.

 De FAGT besteedt veel aandacht aan opleiding en kwaliteit. Voorzitter Sander de Bot: “Als FAGT willen we enerzijds intern de professionaliteit en kwaliteit van onze therapeuten vergroten op het gebied van praktijkvoering, ondernemerschap en therapeutschap. Anderzijds zoeken we actief naar buiten toe samenwerking met beroepsverenigingen en is de FAGT al jaren actief binnen Integraal Natuurlijk en maken we ons sterk voor het complementaire veld.”

 De FAGT staat bovendien voor hoge opleidingseisen, zowel vakinhoudelijk als qua MBK / PsBK. “In die zin kunnen we ons goed vinden in de eisen die nu gesteld worden aan de MBK / PsBK. Tegelijkertijd hebben we als FAGT wel problemen gehad met het proces waarbij dit tot stand is gekomen. Zowel de leidende rol van zorgverzekeraars als de noodzaak voor een groot deel van het veld om een nieuwe MBK / PsBK opleiding te volgen, zonder daarbij rekening te houden met al bestaande competenties, waren situaties die lastig waren voor de FAGT” aldus de voorzitter.

Prominenter

 Hij vindt dat de complementaire zorg een veel prominentere positie in het zorgveld zou moeten hebben dan nu het geval is. “We zien echter ook dat het daarvoor absoluut noodzakelijk is dat het complementaire veld intensief gaat samenwerken en afspraken durft te maken met elkaar om een helder en eenduidig beeld naar buiten te brengen. Niet alleen richting consumenten, maar ook naar zakelijke partijen zoals zorgverzekeraars en overheid.”

 Volgens Sander de Bot moet de complementaire sector daarin een consistent beeld kunnen laten zien, waarbij het veld gezamenlijk tot een heldere visie komt, die ook gezamenlijk kan worden uitgedragen naar de buitenwereld. “Daarom zet de FAGT zich sterk in om de samenwerking met en tussen verschillende partijen te bevorderen”, voegt de voorzitter daaraan toe. 

 De FAGT is aangesloten bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Daarover zegt hij: “Het aansluiten bij een koepel was en is gewenst als mogelijkheid om met andere verenigingen in contact te komen. Bovendien zijn zaken als tuchtrecht en de registratie die noodzakelijk zijn voor bepaalde zorgverzekeraars hierbij geregeld. Verder ziet de FAGT al jaren de tendens dat zorgverzekeraars steeds minder met afzonderlijke beroepsverenigingen afspraken maken en steeds vaker via koepels.” 

Mogelijkheden

 Op termijn ziet Sander de Bot zeker mogelijkheden voor de complementaire zorg om een goede bijdrage te leveren aan de bezuinigingen die in de zorg nodig zijn. “Dat zou zeker kunnen, maar daarvoor zijn nog wel meerdere veranderingen noodzakelijk. Naast een minister die de complementaire zorg een warm hart toedraagt, hebben we dan ook een ander zorgverzekeraarsysteem nodig om gezondheid en ziekte en vooral de daarbij behorende mogelijkheden om deze te behandelen, te kunnen bepalen”, zegt hij tenslotte.

Tags: