Federatie: ‘Premieverhoging kan dramatisch uitpakken’

Het patiëntenplatform NPCF vreest dat veel mensen in de problemen komen als de zorgpremie volgend jaar inderdaad met een tientje per maand gaat stijgen en als het eigen risico nog verder wordt verhoogd. Directeur Wilna Wind zegt dat een dergelijke verhoging voor mensen dramatisch uit kan pakken en is van plan om aan de bel te trekken.

“Gezinnen met een klein inkomen, een echtpaar met een klein pensioen, ze betalen samen straks 800 euro per jaar aan eigen risico. En dit naast de maandelijkse premie van ruim honderd euro per persoon. Ze zeggen 'we kunnen het niet meer opbrengen', weten niet hoe het verder moet”, schrijft de NPCF-directeur op de website van de federatie.
De NPCF wijst er op dat niet alleen de zorgpremie en het eigen risico fors stijgen fors, maar dat tegelijkertijd ook nog compensatieregelingen worden afgeschaft. “Zo krijgen mensen met lage inkomens sinds dit jaar geen 'tegemoetkoming eigen risico' meer en stopt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten”, aldus de NPCF.
De federatie roept de zorgverzekeraars op om zorgvuldig af te wegen welke kosten moeten worden doorberekend in de zorgpremie. “Wij willen dat nog eens goed gekeken wordt of de verhoudingen helemaal eerlijk zijn. En waarom de rekening voor de premiebetaler zo hoog moet oplopen “, zegt Wilna Wind op de website.

Tags: