Fraude zorgverzekering harder aangepakt

De verzekeraars gaan nu onder meer in een register bij houden wie in het verleden in de fout is gegaan en ze zoeken samenwerking met het Centrum Bestrijding Verzekerings Criminaliteit (CBV).

Bij zorgfraude gaat het onder andere over valse recepten, declaraties die ten onrechte zijn ingediend of die hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten en misbruik van het persoonsgebonden budget. Niet alleen particulieren maken zich schuldig aan zorgfraude, maar ook zorginstellingen en medisch specialisten.

Meer over de visie van de NZa op dit punt is te lezen op: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/verzekeraar-moet- /


Tags: zorgfraude, nza