Hbo-opleiding alternatieve geneeskunde niet langer erkend

Saxion Next, de niet-bekostigde tak van Saxion Hogescholen, heeft in 2009 de Academie voor Natuurgeneeskunde overgenomen en biedt sindsdien de deeltijdopleiding complementary and alternative medicine aan. Daarin zijn naturopathie, homeopathie en acupunctuur de belangrijkste specialismen. Sinds 2003 mocht de academie hbo-diploma's uitgeven, al konden studenten geen studiefinanciering voor de opleiding krijgen. Maar sindsdien zijn de regels strenger geworden. In 2009 moest de opleiding zich voor het eerst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie laten keuren."

Dat leek te lukken: visitatiebedrijf Hobéon schreef een positief adviesrapport. Maar de NVAO was niet overtuigd. Zij liet een ‘verificatiecommissie’ het werk overdoen.

Die commissie veegde de vloer aan met de opleiding, bleek gisteren. Voornaamste commentaar: de lesstof is niet op wetenschappelijke inzichten gefundeerd. “De commissie realiseert zich dat de wetenschappelijke basis voor complementary and alternative medicine dun is, gemeten naar westerse maatstaven. Zij heeft echter ook geen documenten gezien die duiden op ‘niet-westerse’ evidence”, aldus de rapporteurs. Zelfs de boeken voor anatomie voldeden volgens hen niet aan de standaard. De conclusie: de opleiding is niet langer erkend. Wie na 12 juli 2011 is afgestudeerd heeft geen rechtsgeldig hbo-diploma meer.

De hogeschool gaat tegen het besluit in beroep. De verificatiecommissie was niet objectief, zegt collegevoorzitter Wim Boomkamp van Saxion Hogescholen. “Als je niet gelooft in alternatieve geneeskunde, kun je bewijzen dat het niet klopt; als je er wel in gelooft, kun je bewijzen dat het wel klopt”, stelt hij. “In het buitenland noemen ze het gewoon evidence based, maar in Nederland is men daar huiverig voor.”

Tags: opleiding, saxion, medicine, verificatiecommissie, westerse, wetenschappelijke, sindsdien, hogescholen, hbo-diploma, alternative