Henk Fransen start crowdfunding om ideaal te realiseren

“Het is mijn visie om in Nederland de beste aanvullende kankertherapieën, zoals die wereldwijd voorhanden zijn, beschikbaar te maken voor iedereen met kanker die naast de aangeboden reguliere behandelingen ook een alternatieve behandeling zoekt.”  Het is de ultieme wens van deskundige, arts en auteur Henk Fransen.

Hij heeft een uitgebreid plan gemaakt voor een fysiek behandelcentrum met de naam Centrum Diamant. “In dit centrum worden op basis van gedegen onderzoek  met onder andere haar-, bloed-, urine-, speekseltesten en scans de beste reguliere en alternatieve behandelprogramma’s gecombineerd tot een voor de individuele patiënt optimale
totaalaanpak”, zegt Henk Fransen.

Centrum Diamant streeft ernaar om onderzoek te initiëren dat bijdraagt aan de verdere objectivering van haar effectiviteit en werkwijze. In latere fasen van ontwikkeling zal het centrum ook preventieve programma’s aanbieden.

Henk Fransen: “Diamant is afgeleid van het Griekse woord Adamas dat onoverwinnelijk betekent. De diamant staat symbool voor de unieke manifestatie van vorm, helderheid en kracht van ieder mens.”

De initiatiefnemer wil ook via internet deskundige voorlichting geven en de professionals, die mee doen aan zijn project, voorstellen. Voor het maken van die filmpjes is ook veel geld nodig. Vandaar de crowdfunding die onlangs is gestart.

Alles over het project is te lezen via:
http://genezendvermogen.nl/centrum-diamant/

En over de crowdfunding:
http://henkfransen.nl/crowdfunding/

De realisatie van Centrum Diamant

Centrum Diamant staat in de beginfase voor een samenwerkingsverband van professionals. Later neemt het ook concreet vorm aan in de vorm van een fysiek gebouw. Onderstaand beschrijf ik vier fasen/tijdlijnen waarlangs ik het centrum wil realiseren.

Tags: