Het EVC-traject.

EVC staat voor erkenning verworven competenties. Het is een initiatief vanuit de overheid en de EVC instituten staan onder toezicht van de Rijksinspectie OC&W. Alle kennis, inzicht en ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je gehele carrière telt mee bij de beoordeling. Dus ook de ervaring die je hebt opgedaan bij functies de je in het verleden hebt gehad. 

Bij een EVC kunnen de competenties worden vergeleken met de ‘objectieve standaard’ van alle Bachelor-opleidingen die door de verzekeraars en NCOI zijn erkend als vrijstelling voor de psychosociale basiskennis. Het resultaat van het EVC-traject wordt vastgelegd op een officieel erkend EVC-Certificaat.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Aanmelden en intakegesprek

Tijdens dit gesprek bekijkt het EVC instituut met de deelnemer bekijken EVC standaard (Bachelor-opleiding) het beste aansluit bij de wensen en (opleidings-) achtergrond van de deelnemer.

2. Portfoliovorming

De deelnemers gaan onder begeleiding hun digitale portfolio vullen met bewijzen , waarmee zij hun (werk)ervaring en vaardigheden als psychosociaal therapeut onderbouwen.

Als eerste stap, vermeld je de onderstaande gegeven: CV, Kopieën van diploma’s, certificaten, en cijferlijsten uploaden, Functiebeschrijvingen, Getuigschriften en/of referenties, Beroepsstukken of andere documenten die je hebt geschreven of waar je bij betrokken bent, of was.

Daarna beantwoord je nog een aantal verdiepingsvragen volgens de STARR methode

3. Portfolio beoordeling

Een assessor (vakdeskundige beoordelaar) beoordeelt het portfolio aan de hand van de gekozen meetstandaard

4. Criterium gericht interview / assessment

In een criterium gericht interview beantwoordt de deelnemer nog een aantal (aanvullende) vragen, waardoor het beeld van de portfolio wordt aangescherpt. Dit gesprek wordt met een of twee assessoren gevoerd. Dit zijn vakmensen uit het werk- en/of opleidingsveld.

5. Eindrapportage

Als afsluiting stelt de assessor een rapportage op. In het Ervaringscertificaat/ de rapportage staat precies aangegeven over welke kennis en vaardigheden de deelnemer van de gekozen standaard beschikt 

Ervaringen van de psychosociale sector van de RBCZ

De sector heeft afspraken met twee aanbieders:

1. EVC-Centrum Nederland.

Dit instituut is gelieerd aan het NCOI. De EVC standaard is dan ook een van de NCOI-Bachelor opleidingen die door de verzekeraars en CPION erkend is.

Voor de bijscholing van de ontbrekende competenties moet je een opleidingsmodule volgen bij het NCOI

De kosten bedragen 1290,— excl. BTW. Leden van de bij de RBCZ aangesloten beroepsverenigingen ontvangen 150,— korting.

2. Centrum Vakerkenningen (CVE)

CVE heeft in overleg met RBCZ sector psychosociaal en de aangesloten beroepsverenigingen de EVC procedure op maat gemaakt, zodat deze procedure optimaal aansluit op wensen, behoeften en vooral bij de dagelijkse praktijk van de therapeuten.

Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen.

  1. De therapeuten kunnen naast reguliere bewijsmaterialen zoals diploma’s, getuigschriften e.d. ook video’s toevoegen van gesprekken met cliënten. CVE onderschrijft deze vorm van bewijs voering omdat dit direct een visueel beeld van de deelnemers geeft.
  2. Op het moment dat na afronding van de EVC procedure blijkt dat bepaalde competenties nog niet (volledig) zijn aangetoond, kunnen aanvullende praktijkopdrachten worden gemaakt. CVE heeft voor elke competentie (eindterm) aanvullende praktijkopdrachten gemaakt, welke speciaal gericht zijn op het werkveld van de complementaire therapeuten. In plaats van het volgen van een uitgebreide opleidingsmodule, werkt de therapeut in zijn/ haar praktijk de aanvullende  opdrachten uit. Er hoeft dus geen kostbare opleidingsmodule te worden gevolgd. Wanneer de opdrachten klaar zijn kunnen deze worden ingediend als herbeoordeling en aanvulling op de reeds gevolgde EVC procedure.

Leden van de bij RBNG aangesloten beroepsverenigingen krijgen een korting van € 200,- op de reguliere prijs van 915,— exclusief BTW

De kosten van aanvullende opdrachten en herbeoordeling kost 250,— excl. BTW

Tags: ncoi, competenties, therapeuten, evc-traject, rijksinspectie, ocenw, evc-certificaat