Hoe omgaan met afschaffing btw-vrijstelling?

ABAB heeft ook een aantal tips. Het is de moeite waard het verhaal via onderstaande link te lezen.

Want wist u bijvoorbeeld dat, als u als (para)medische beroepsbeoefenaar van mening bent én kunt bewijzen dat uw (para)medische handeling van gelijkwaardige kwaliteit is als eenzelfde (para)medische handeling door een BIG-beroepsbeoefenaar, die daarvoor is btw-vrijgesteld, het mogelijk is om bezwaar aan te tekenen?

Dat kan ook als u BIG-beroepsbeoefenaar bent, maar ook (para) medische handelingen verricht, waarvoor u geen BIG-opleiding heeft genoten? Het kan raadzaam zijn uw situatie te laten beoordelen en desgewenst bezwaar aan te tekenen tegen de voldoening van btw.

Lees uitgebreid op: http://www.abab.nl/btw-vrijstelling-medische-diensten-wijzigt-per-1-januari-2013


Tags: bezwaar, tekenen, big-beroepsbeoefenaar, handeling, abab, beroepsbeoefenaar, btw, para, medische