Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Lees meer

IN MEMORIAM JOSEPHINE BECK-KOK

Op 13 maart is na een lang ziekbed onze directeur, Josephine Beck-Kok, overleden.

Iedereen die haar wel eens heeft ontmoet, zal zich Josephine herinneren als een markante persoonlijkheid.

Josephine Beck-Kok is de afgelopen dertig jaar onafgebroken actief geweest in besturen van diverse organisaties op het gebied van de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Zij was onder andere oprichter en voorzitter van de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG).

Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de rechten van de cliënten en de kwaliteit en professionaliteit van de beroeps-beoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg. Het ontwikkelen

van een deugdelijk klacht- en tuchtrecht is een van de speerpunten van haar werk. Haar werkzaamheden voerde zij met grote gedrevenheid en deskundigheid uit. Daarom ontving zij op 3 mei 2009 een koninklijke onderscheiding.

Josephine is de oprichter en drijvende kracht van zowel het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als van het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

Josephine was tevens een bezield kunstenaar. Ze kon prachtig schilderen en schreef poëzie.

Het personeel en de besturen van RBCZ/TCZ zullen haar originaliteit, creativiteit en passie bij alles wat ze deed in het leven en in het bijzonder voor de beide stichtingen, missen.

Het is Josephine haar laatste wens om alle therapeuten te laten weten dat ze van hen houdt en dat ze van mening is dat iedereen in Nederland die een complementair behandelaar zoekt, naar een RBCZ-therapeut moet gaan.

Hélène Smits, Annelies Verhappen, Patricia van Kuijk John Stolvoort, Joyce van Luijn, Annemieke Boelsma, Marco van der Neut, Roger Frijters