Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Lees meer

Uitreiking Josephine Beck-Kok penning

Het coronavirus

Zoals bekend zijn ook de therapeuten die een contactberoep hebben weer aan het werk per 3 maart jl.

Er wordt gewerkt volgens het protocol Leidraad infectiepreventie Covid-19, dat vermeld staat bij de downloads & links op deze website, zie: https://rbcz.nl//Leidraad_infectiepreventie_Covid-19_CAM-sector.pdf

RBCZ houdt de actualiteit in de gaten en indien hiervoor aanleiding is verschijnt er een update.

 Nuttige link en telefoonnummer:

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zie hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.