Instituut E.E.N opent nieuw opleidingscentrum in Soesterberg

‘Het is belangrijk dat therapeuten zich blijven scholen’

“Voor therapeuten in de complementaire zorg is het belangrijk dat ze zich blijven scholen en zorgen dat ze geregistreerd blijven. Voor de cliënt is het net zo belangrijk dat de therapeut erkend is, als dat het consult vergoed wordt.” Aan het woord is Mariet van Buuren, directeur en oprichter van opleidingsinstituut E.E.N.® (Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde). Ze onderstreept met deze woorden ondubbelzinnig het belang van een gedegen en professionele opleiding. En ze weet waar ze over praat, want haar instituut groeit en groeit en gaat om die reden op 7 juni officieel een nieuwe vestiging openen in Soesterberg, dat veel centraler gelegen is, dan het centrum in Heel in Limburg.

Het Instituut E.E.N. is in 2001 opgericht en bestaat dus inmiddels 14 jaar. De belangrijkste activiteiten zijn het verzorgen van erkende beroepsopleidingen, cursussen, bijscholingen en workshops. Die worden allemaal gegeven op hbo-niveau. Stuk voor stuk erkende opleidingen die zowel door de SNRO, KTNO en CPION zijn geaccrediteerd.

Mariet van Buuren vertelt over het ontstaan van haar centrum: “Tijdens mijn werkzaamheden als therapeut heb ik een eigen therapie ontwikkeld. Vanuit de cliënten ontstond destijds de vraag naar de opleiding. Vervolgens heb ik de een na de andere module geschreven. In 2006 was de vakgerichte opleiding tot E.E.N.® therapeut compleet. Daarna zijn er de medische en psychosociale basiskennis bijgekomen. Zo is de beroepsopleiding uitgegroeid tot een complete opleiding van 240 ects.”

Toestroom

“Instituut E.E.N. werd in juli 2013 als eerste in Nederland erkend door de zorgverzekeraars en met de toevoeging van de opleiding medische en psychosociale basiskennis is er een toestroom geweest van studenten uit het hele land. Omdat ons opleidingsinstituut in Limburg gevestigd is, hebben wij naar een locatie gezocht in het midden van het land. Op de locatie in Limburg zijn vooral studenten afkomstig uit België, Nederland en Duitsland.”

De directrice zegt dat naar aanleiding van de toestroom en vraag naar opleidingen in januari 2014 besloten is om lesruimten te huren op een school in Soest. “Daarna zijn wij naar een eigen locatie gaan zoeken en kwamen bij het mooie pand uit in Soesterberg. Doordat dit gebouw centraal in Nederland ligt, is dit goed te bereiken vanuit het hele land”, voegt ze daaraan toe.

Balans

De afkorting E.E.N. staat dus voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde.
De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de eenheid in zien.” Mariet van Buuren: “Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. Binnen de beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod.”De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt.”

Mariet van Buuren is bepaald geen onbekende binnen de complementaire zorg. “Landelijk gezien heb ik vanuit verschillende organisaties, zoals de RBCZ meegewerkt aan de Plato eindtermen. Daarnaast ben ik actief lid binnen verschillende organisaties en lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.”

Erkenning

De directrice heeft wel een idee op welke manier de complementaire zorg zich een betere plek kan verwerven binnen de totale zorg in Nederland. Daarover merkt ze op: “Het is belangrijk dat alle opleidingen worden erkend door de overheid. Dit zou kunnen als opleiders zich aansluiten bij de NRTO. De NRTO heeft een convenant met het ministerie van Onderwijs. Zij kunnen daardoor de belangen behartigen van de opleiders bij het ministerie en ook bij de zorgverzekeraars. Helaas zijn er momenteel nog te weinig opleiders in de complementaire zorg, die aangesloten zijn bij de NRTO.”

Ze wijst er verder op dat het heel goed mogelijk is om vanuit de sector een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen die nodig zijn in de zorg. “Doordat klachten vroegtijdig gesignaleerd worden, hoeft dit zich niet te uiten in ziekten. De behandelingen binnen de complementaire zorg zijn relatief goedkoop. Dit kan een enorme besparing opleveren in zorgkosten. Het voordeel is dat de complementaire zorg vanuit een holistische visie werkt, de mens in zijn geheel behandelt en indien nodig kan doorverwijzen”, zegt ze daarover en ze voegt daar nog aan toe dat er in bepaalde gevallen ook aanvullende zorg kan worden aangeboden.

Van de verzekeraars verwacht Mariet van Buuren dat zij een bijdrage leveren door de opleidingen te erkennen, omdat de kwaliteit van de opleidingen binnen de complementaire zorg de laatste jaren flink is toegenomen. “Belangrijk daarbij is dat de belangen worden behartigd van de opleiders en dat er een duidelijke communicatie is. Een nadeel is dat de zorgverzekeraars steeds wijzigingen in hun beleid aanbrengen die onderwijskundig gezien niet kunnen.”

Adviezen

Ten slotte geeft de directrice nog adviezen voor alle natuurgeneeskundige therapeuten zoals ze die eerder ook in een ander interview in een vakblad al verkondigde. Ze zegt: ‘Blijf jezelf bijscholen, al kost het tijd. En we moeten stoppen met ons afscheiden door te zeggen dat we complementair zijn. Natuurlijk moet je het soms zo benoemen, om duidelijk te maken waar het over gaat. Maar ik zie ons liever als specialisten, dan als alternatief therapeuten. Een fysiotherapeut die dezelfde medische basiskennis heeft gevolgd als wij, is ook een specialist. Waarom zouden wij ons zo niet kunnen neerzetten? Woordgebruik kan veel invloed uitoefenen. Als ik mijn opleiding continu CAM noem, dan zonder ik me ook af van het reguliere veld, terwijl we juist verbinding beogen.”

Meer informatie: www.instituuteen.nl

Tags: