‘Invoering kwaliteitswet kost bijna 9 miljoen’

De invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot een toename van de structurele regeldruk. Het zou 90.000 zorgaanbieders bovendien gezamenlijk 8,9 miljoen euro gaan kosten. Dat meldt Zorgvisie op haar website op basis van onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport uitgevoerd.

“Zorgaanbieders moeten hun bedrijfsvoering aanpassen vanwege de op handen zijnde invoering van de nieuwe wet. Zo zijn ze straks bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bij het aannemen van personeel zich te vergewissen van het functioneren van de zorgverleners in het verleden. En zorgaanbieders moeten voortaan cliënten informeren over incidenten en aantekeningen hierover opnemen in het cliëntendossier. Deze regels en andere regels zorgen voor een hogere administratieve druk. Het ministerie heeft laten uitrekenen wat dat aanbieders gaat kosten. Gemiddeld zal de Wkkgz de individuele aanbieder per jaar iets minder dan 100 euro gaan kosten”, aldus de conclusie van Zorgvisie.

Minister Schippers is van mening dat deze lastendruk maar op de koop toe genomen moet worden, gezien het belang van de nieuwe wet. De bewindsvrouw wijst daarbij op onder meer  betere waarborgen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg, een open cultuur waarin geleerd wordt van gemaakte fouten en incidenten en een betere geschilbehandeling.

Tags: