IOCOB: Samenwerking met oud-rechter is doorbraak

Volgens de stichting is recentelijk weer gebleken dat minister E. Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ‘openbare en instemmende contacten onderhoudt met de Vereniging tegen de Kwakzalverij’. De IOCOB zegt dat de minister zo uitsluitend eenzijdige informatie krijgt en daarom na laat om op eigen initiatief toonaangevende complementaire behandelaars uit te nodigen voor een gesprek.
“Omdat door deze aanpak van de minister de situatie rondom het thema ‘reguliere en complementaire geneeskunde’ steeds verder gepolitiseerd dreigt te raken, bestaat er nu een samenwerkingsverband tussen IOCOB en  de oud-rechter, die reeds geruime tijd geen onbekende is in kringen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij”, aldus het bestuur van de stichting.

IOCOB is blij met deze samenwerking en wil via mr De Vries de minister van VWS, andere politici en overige geïnteresseerden op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen op het terrein van de complementaire geneeskunde. “Mr De Vries heeft vorig jaar al eenuitvoerigeopen brief gericht aan de minister van VWS, waarin hij een grondige analyse verstrekt over de huidige controversiële gedachtewisseling rondom het thema regulier-CAM en de minister tevens oproept haar eenzijdige positie daarbij te heroverwegen. Deze open brief is inmiddels integraal op de website van IOCOB gepubliceerd”, aldus het bestuur van IOCOB, dat op de eigen website spreekt over ‘een doorbraak binnen de complementaire geneeskunde!’
Meer info over de Stichting IOCOB:  www.iocob.nl
 
Tags: iocob, minister, complementaire, geneeskunde, stichting, eenzijdige, rondom, aldus, bestuur, thema