Kandidatuur voor Kackadorisprijs is het bewijs dat we belangrijk zijn

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heef uit alle aanmeldingen een longlist gemaakt van acht kandidaten die in aanmerking komen voor de Meester Kackadorisprijs 2015. En zowaar maakt de Stichting RBCZ deel uit van de lijst en is in de race voor de prijs. Bij onze stichting zijn we daar niet rouwig om hoor. “We zien het als een erkenning van het feit dat we belangrijk zijn. Directeur Josephine Beck-Kok in een reactie: “Geweldig, we zijn genomineerd! We zijn niet voor niets de grootste koepel en we zijn nu ook de eerste koepel die belangrijk genoeg is om genomineerd te worden.”

De prijs van de Vereniging is bestemd voor instellingen, personen of organisatie die in de ogen van de antikwakzalvers in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland. Alle genomineerden zijn per brief op de hoogte gesteld van hun kandidatuur. De winnaar zal op zaterdag 3 oktober voorafgaand aan een symposium worden bekend gemaakt. De vereniging wil dan ook de prijs uitreiken als de winnaar aanwezig is en is zowaar ook nog bereid om die een reactie te laten geven.

Triest

De RBCZ-directeur noemt het overigens wel triest dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij het verhaal over de nominatie voor een deel uit haar duim zuigt. “Maar ja, de voorzitter van de vereniging vindt het misschien te moeilijk om even te bellen en te vragen hoe het nu echt zit. Dat geeft niet hoor, want wij hebben nog steeds respect voor de goede artsen in dit land en kijken met afschuw naar de verhalen over bekkenbodemmatjes en de invloed van de farmaceutische industrie op de handel en wandel van de reguliere geneeswijzen. Wij zijn trots op onze therapeuten en gunnen iedere patiënt de juiste behandeling. En dat is een behandeling die bij hem of haar past. Als we winnen dan is minister Schippers van Volksgezondheid alvast van harte welkom op ons feestje, de champagne (of water) staat klaar”, aldus Josephine.

En waarom is de RBCZ dan voorgedragen? Daarover meldt de vereniging: “Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een koepelregister waarin clubs van alternatieve behandelaars zich als geheel kunnen melden om in aanmerking te komen voor registratie van hun individuele leden. Voorwaarde is slechts, dat er minstens 50 hbo’ers van zo'n beroepsvereniging lid zijn, ook al is de rest aromatherapeut, neuropsyrurg of zelfbenoemd magnetiseur.”

Volgens de VtdK is beroepsvereniging een misleidende term. Ook de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) krijgt nog een flinke trap onder de gordel. “TCZ is niet te vergelijken met de in de wet verankerde Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Aan het tuchtrecht van die colleges zijn BIG-geregistreerden onderworpen en die colleges kunnen echte sancties opleggen, tot en met levenslang schrappen uit het beroepsregister. Als men die sancties overtreedt, is dat strafbaar en riskeert men boetes en/of gevangenisstraf. TCZ kan in tegenstelling daarmee als uiterste maatregel slechts iemand als lid van het RBCZ-register schrappen en dat heeft geen gevolg: de betrokkene kan gewoon doorgaan met zijn ‘beroepsbeoefening’ zonder dat hij strafbaar is.”

Ten slotte voegt de VtdK er nog aan toe: ”RBCZ heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en/of Vektis, uitvoeringsorgaan van de zorgverzekeraars, er echter van kunnen overtuigen dat de geregistreerden voldoen aan de eisen voor een AGB-(Algemene Gegevens Beheer-)code: men moet lid zijn van een ‘beroepsvereniging’ en onderworpen zijn aan ‘tuchtrecht’. Met zo'n AGB-code komen zij allen in aanmerking voor betalingen (doorgaans uit aanvullende verzekeringspakketten) door zorgverzekeraars. RBCZ is dus een register van individuele kwakzalvers uit nepberoepsverenigingen met een klachtencommissie de geen wettelijke sancties kan opleggen.”

Genomineerden

Andere genomineerden voor de prijs zijn: Bart Combée, voorzitter van de Consumentenbond, onder meer omdat hij er op heeft aangedrongen om indicaties op de homeopathische middelen weer toe te laten! Verder het Deventer ziekenhuis, dat patiënten sinds kort 'complementaire' zorg aanbiedt en daarvoor de eigen verpleegkundigen opleidt.

Verder staat op de lijst Stichting Fonds NutsOhra (FNO) wegens financiering van het project 'Keuzehulp Complementaire Zorg voor kinderen met kanker' (2015-2016), waaraan ook wordt meegewerkt door het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Maar ook minister Henk Kamp, die destijds meldde dat er op termijn vanaf 2017 580 miljoen euro zal worden uitgetrokken om bewoners onder hoogspanningslijnen te vrijwaren van de elektromagnetische velden (EMV) die daarbij ontstaan. Volgens de VtdK kweekt de minister daarmee zodanig veel angst om ziek te worden bij betrokkenen, dat kwakzalvers daarop handig zouden kunnen inspelen.

Ook het Kwaliteitsregister Verplegenden & Verzorgenden is kandidaat onder andere vanwege het automatisme waarmee dit register de paranormale cursussen van het VPI accepteert, evenals de Meervoudige Belastingkamer in ’s-Hertogenbosch die oordeelde in 2013 in hoger beroep dat een magnetiseur die over de jaren 2003 t/m 2007 ruim 80.000 euro aan btw moest betalen, daarvan moest worden vrijgesteld.

Ten slotte behoort ook de 50 Plus Beurs tot de genomineerden. Daarover zegt de vereniging: “Deze beurs is in 23 jaar uitgegroeid tot het grootste seniorenevenement met 100.000 bezoekers en 600 kramen in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze beurs biedt senioren niet alleen een gezellige dag, een gevulde beurstas en gratis appelgebak, maar claimt ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg te tonen. Echter de gezondheidszorg blijkt in hoofdzaak te bestaan uit alternatieve onzin.”

Tags: