Kant wil opheldering over tweederangs zorgverzekering


De goedkope polis van Univé is volgens Kant een aantasting van solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, en arm en rijk. “Jongeren zijn relatief gezonder dan ouderen, zij zullen makkelijker het risico nemen van een uitgeklede verzekering. Jongeren met gezondheidsproblemen krijgen die keuze uiteraard niet. Ten tweede zullen jongeren met weinig inkomen om financiële reden de slechtere polis kiezen, waarmee ze straks zijn aangewezen op tweederangs zorg.”

Verzekerden met de goedkope polis kunnen maar bij elf ziekenhuizen in Nederland terecht. Medicijnen kunnen slechts bij de internetapotheek van Univé besteld worden. Op termijn is het de bedoeling dat de verzekerde niet meer naar zijn eigen huisarts gaat, maar naar een door Univé geselecteerd gezondheidscentrum. Kant: “Bij de internetapotheek is er geen medicijnbewaking en dit kan in het ergste geval leiden tot medicatiefouten. Ook het verplicht gebruik moeten maken van een andere huisarts dan je eigen huisarts, is verschraling van zorg en onverstandig. Minder geld leidt in dit geval dus ook tot minder zorg.”

Bron: SP www.sp.nl

Tags: zorg, jongeren, huisarts, polis, internetapotheek