Klachten van de zorgverzekeraars.

Wanneer fraudeer je als therapeut? Regelmatig komt het declareren voor van zorg/behandeling, die is gegeven aan eigen kinderen, partners en familie. Dit kan en mag niet. We zorgen voor onze familie en ons gezin. Stel je bent timmerman en je maakt een nieuwe tuinbank voor je vrouw, stuur je haar dan een rekening met btw of ben je met een gelukkige blik in haar ogen tevreden?

De meeste therapeuten weten dit en doen het niet. Tegen therapeuten die wel op die manier handelen, willen we zeggen: doe het nooit meer! U brengt niet alleen uw eigen positie in gevaar, maar ook die van uw collega-therapeuten en de beroepsorganisatie. Een zorgverzekeraar heeft het recht om niet meer te vergoeden en zelfs het recht om te besluiten dat je beroepsorganisatie in 2015 niet meer vergoed wordt, omdat er teveel van dit soort klachten worden gemeld.

Een ander voorkomend probleem is dat soms behandelingen worden gedeclareerd die niet gegeven zijn. Omdat slechts een van de zorgverzekeraars hier een klacht over heeft ingediend, beperken we ons tot cosmetische acupunctuur. Op de rekening staat dan acupunctuur, het bedrag wijkt af van de bedragen die de therapeut anders declareert en wat ziet de zorgverzekeraar in Metro: een fraai artikel over cosmetische acupunctuur inclusief een foto van de therapeut met naam en toenaam.

Hopelijk wijzen we er nu echt voor de laatste keer op. Kijk naar de behandelingen, die door u gegeven worden. Preventieve en cosmetische behandelingen worden niet vergoed. Een behandeling moet, om voor vergoeding in aanmerking te komen, curatief zijn. Dus zorg die zich richt op de behandeling van acute en chronische ziekten, zowel lichamelijk als geestelijk.

Tags: acupunctuur, therapeuten, therapeut, behandeling, cosmetische, behandelingen, vergoed, recht, zorgverzekeraar