Klagende patiënt heeft weinig vertrouwen

Ongeveer 6700 patiënten deden aan deze actie mee. Van degenen die ontevreden waren over een behandeling in het ziekenhuis, onderneemt meer dan de helft geen actie. Bij de huisarts ligt dat percentage zelfs op 64 procent. Patiënten gaven ook aan geen actie te willen ondernemen, omdat ze de relatie met de zorgverlener niet willen verstoren.

“Er zijn allerlei redenen waarom patiënten geen vertrouwen in de klachtenprocedure hebben”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind op de website van haar organisatie. “Een reden is dat ze vaak onvoldoende informatie krijgen over waar en hoe ze een klacht kunnen indienen en wat ze daarvan mogen verwachten. Die informatie moet veel helderder en bij alle zorgmedewerkers en patiënten bekend zijn.”

De belangrijkste redenen voor de ontevredenheid gaan over onvoldoende luisteren naar de patiënt, onvoldoende informatie, lange wachttijden en niet (goed) doorverwijzen. Als er iets niet goed gaat, vinden patiënten het belangrijk dat ze serieus genomen worden en dat er naar hen geluisterd wordt. Wind: "Door goed te luisteren kun je passende oplossingen bieden, afgestemd op wat patiënten met hun klacht of melding willen.”

Alles over de meldactie is terug te vinden op: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5165&catid=2:nieuws&Itemid=26

Tags: patiënten, onvoldoende, informatie, actie, luisteren, wind, npcf