Koninklijke Onderscheiding voor
Josephine Beck-Kok

 De natuurlijke gezondheidszorg staat ook wel bekend als
alternatieve of complementaire geneeswijzen. Josephine Beck-Kok is de
afgelopen twintig jaar onafgebroken als vrijwilliger actief geweest in
besturen van diverse organisaties op het gebied van de natuurlijke
gezondheidszorg. Zij was onder andere oprichter en voorzitter van de
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG). Zij heeft zich met
hart en ziel ingezet voor de rechten van de cliënten en de kwaliteit en
professionaliteit van de beroepsbeoefenaren in de natuurlijke
gezondheidszorg. Het ontwikkelen van een deugdelijk klacht- en tuchtrecht is
een van de speerpunten van haar werk. Haar werkzaamheden voerde zij
belangeloos en met grote gedrevenheid en deskundigheid uit.

Op dit moment is zij voorzitter van de Stichting Tuchtrecht
Beroepsbeoefenaars Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG) en van de stichting
HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG). 

     Tags: natuurlijke gezondheidszorg, voorzitter, beroepsbeoefenaren, tuchtrecht, geneeswijzen, stichting