Kritiek op uitzending Radar over Souvenaid

Het verwijt van de stichting is dat Radar een strijd voerde tegen het middel en de werking daarvan en in de uitzending uitsluitend deskundigen aan het woord liet komen die Souvenaid bekritiseerden. Voorstanders kwamen niet aan bod.

“Radar meende dat er iets niet klopte. Helaas raadpleegden ze voor hun wantrouwen geen Alzheimergeleerden, noch experts die iets afweten van dieetvoeding voor medisch gebruik. Het resultaat: een verzuurde afschietpartij van een doorbraak in de behandeling van Alzheimer. Geen woord in de hele uitzending over de grote veiligheid van het middel en de bijzondere balans tussen werkzaamheid en veiligheid. Alleen maar venijn. Verzuurd. En met het opgeheven vingertje er bij waar we in Nederland zo goed in zijn”, aldus IOCOB op haar website.

De stichting wijst er op dat onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van het middel voor beginnende Alzheimerpatiënten wel degelijk nuttig kan zijn. “Want één ding is duidelijk: in meerdere onafhankelijke studies bleek Souvenaid het geheugen te ondersteunen en zelfs meetbaar. En het spul is super veilig. Dus baat het niet, het schaadt zeker niet”, zegt IOCOB. “Wij zien Souvenaid als een mijlpaal: een veilig middel dat het geheugen bij Alzheimer ondersteunt en verbetert.”

De complete reactie van de stichting op de Radaruitzending is te lezen op: http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/het-verzuurde-venijn-van-radar-tegen-souvenaid.html


 


Tags: souvenaid, radar, stichting, iocob, alzheimer, geheugen