Kwaliteitsinstituut voor zorg kan van start

De Eerste Kamer heeft akkoord gegeven aan het wetsvoorstel dat de komst van een Kwaliteitsinstituut voor de zorg mogelijk moet maken. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) ronden daarmee een initiatief af dat al een aantal jaren geleden is genomen. Het Kwaliteitsinstituut moet het voor zorgverzekeraars gemakkelijker maken om ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder.
Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en vergelijkbare informatie over de zorg publiceren. “Daarbij vindt het Kwaliteitsinstituut het wiel niet steeds opnieuw uit, maar zal het ook bestaande initiatieven op het terrein van transparantie goed vindbaar maken”, staat er op website van de Rijksoverheid.

Daaraan wordt toegevoegd: “Schippers en Van Rijn hechten er zeer aan dat professionals niet meer papierwerk en administratieve lasten op hun nek krijgen. Het Kwaliteitsinstituut gaat de sector helpen bij het wieden in de berg van ongestructureerde informatie-uitvraag die is ontstaan. Opschoning hiervan krijgt hoge prioriteit, evenals het aanbrengen van focus in de toekomstige informatieverplichtingen in het veld.”
Het Kwaliteitsinstituut moet er onder meer voor gaan zorgen dat er kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten komen. “Het Kwaliteitsinstituut haalt zijn expertise zoveel mogelijk uit het veld zelf. De mensen die dat betreft, komen dan ook niet in dienst, maar blijven hun praktische werk in het zorgveld doen. Het Kwaliteitsinstituut wordt een slank en flexibel onderdeel van het huidige College van Zorgverzekeringen, dat een nieuwe naam krijgt: Zorginstituut Nederland. Vijf organisaties en programma’s die zich nu met kwaliteit in de zorg bezighouden, worden opgeheven”, staat er in het persbericht van de overheid.


Tags: kwaliteitsinstituut, zorg, kwaliteit, informatie