LHV: "Bezuiniging zorgt voor kostenexplosie"

“De bezuiniging op de huisartsenzorg komt neer op 20.000 euro per huisartsenpraktijk per jaar. Dit is bijvoorbeeld gelijk aan een halve assistente per dokter. Huisartsen zullen als gevolg hiervan meer ondersteunende taken zelf moeten gaan doen. Hierdoor kan de huisarts niet anders dan vaker doorverwijzen naar de specialist. Resultaat? Oplopende wachtlijsten bij ziekenhuizen, hogere zorgkosten in de tweede lijn en uiteindelijk een hogere zorgpremie in 2013. Dat wil niemand”, zegt hij.
Hij wist er op dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de zorg dichter bij de mensen zou brengen, maar volgens de voorzitter staat de voorgestelde korting daar haaks op. Steven van Eijck zal door het beleid van de minister de huisartsenzorg achteruit hollen.
Op 6 oktober 2011 is er een landelijke manifestatie in de RAI in Amsterdam tegen deze aangekondigde bezuiniging.
 
Tags: hogere, bezuiniging, huisartsenzorg