Lobby om EPD te redden

De pogingen om het EPD te redden, richten zich vooral op de VVD die, zoals het er nu naar uitziet, tegen de eigen minister gaat stemmen. Opmerkelijk is dat de Tweede Kamer al in 2009 groen licht voor de invoering heeft gegeven. Al in 1997 lag er een eerste voorstel van de toenmalige minister Borst en nu in 2011 dreigt het alsnog mis te gaan, waarmee veel geld, dat met de voorbereiding gemoeid is, overboord dreigt te gaan.
 
Vooral vanuit de regio Nijmegen, waar zorgverleners zich jarenlang hebben ingespannen om tot een veilige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens te komen, is de druk groot om het tij alsnog te keren.
 
Marion Borghuis, directeur van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen, vertelde tegen het ANP: “Alle inspanningen die organisatie de afgelopen jaren hebben gedaan op het gebied van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens hadden slechts één doel: het vergroten van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Als het EPD in de Eerste Kamer sneuvelt, betekent dat niet alleen een gemiste kans op kwaliteitsverbetering van de zorg, maar ook een geweldige kapitaalsvernietiging.”


Tags: zorg, minister, dreigt, uitwisseling, nijmegen