‘Betaalbaarheid zorg nog zwaarder onder druk’

Patiënten- en cliëntenorganisaties zijn van mening dat de maatregelen die de regering op Prinsjesdag hebben aangekondigd de betaalbaarheid van de zorg nog verder onder druk zetten. “Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming”, aldus de patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz in een gezamenlijke verklaring die onder andere terug te vinden is op de website van de NPCF.

Daarin zeggen de organisaties onder meer: “Juist kwetsbare groepen zoals mensen met een chronische ziekte, verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen, hebben straks minder te besteden, terwijl hun uitgaven aan zorg stijgen. Duidelijk is dat deze groepen er honderden euro's meer op achteruit gaan dan de gemiddelde Nederlander. Gemeenten krijgen weliswaar geld om deze groepen te compenseren, maar mogen dit vrij besteden binnen het gehele sociale domein. Bovendien is het budget voor de gemeenten gehalveerd ten opzichte van de landelijke regelingen.”
De complete reactie is hier te lezen.

Tags: groepen, mensen, platform, besteden, gemeenten, npcf, zorg