‘BTW voor CAM-artsen is discriminatie’

De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft de overheid gedagvaard om de BTW-maatregel, die sinds begin dit jaar is ingevoerd, teruggedraaid te krijgen. Met ingang van 1 januari moeten onder meer Complementary and Alternative Medicine (CAM)-artsen BTW betalen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Al eerder is daar door de complementaire sector tevergeefs actie tegen gevoerd. In het kader van de procedure die AVIG nu heeft aangespannen, vindt er op 18 september een hoorzitting plaats in het Gerechtsgebouw in Den Haag.

AVIG stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse overheid handelt tegen de regels die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Een van de Europese richtlijnen zegt dat lidstaten vrijstelling van BTW moeten verlenen voor medische en paramedische verzorging. Volgens de artsenvereniging vallen CAM-artsen dus ook onder die regeling. Het feit dat zij sinds 1 januari de BTW-maatregel opgelegd hebben gekregen, noemt AVIG “meten met twee maten”.

De vereniging wijst er op dat CAM-artsen BIG-geregistreerde artsen zijn, die zich met individuele gezondheidszorg bezighouden en dus vrijgesteld moeten worden van de betaling van BTW. “CAM-artsen werken als arts en passen de kwaliteitseisen voor artsen toe volgens de KNMG-richtlijnen. Een arts is een arts zolang die aan alle kwaliteitseisen voldoet”, aldus het standpunt van AVIG. De vereniging vindt dat sprake is van discriminatie.
 

Tags: artsen, btw, avig, cam, cam-artsen, arts, overheid, standpunt, europese