‘EHBO past bij verbetering kwaliteit’

“Gezien de verschillende standpunten in het veld en bij de zorgverzekeraars, hebben wij besloten om deze datum niet als harde deadline te hanteren, maar dit in het traject van de kwaliteitsverbetering mee te laten lopen”, aldus het RBNG-bestuur.

De wens dat alle therapeuten over een EHBO-opleiding beschikken of die gaan volgen, is niet nieuw. “Er is al een aantal beroepsverenigingen dat dit voor hun leden zelf doet. Eerder dit jaar hebben wij onze wens om het verplicht te stellen via de veel gestelde vragen op onze site al kenbaar gemaakt. Het bezitten van zo’n diploma c.q. certificaat ligt in het verlengde van de wettelijke eis voor het BHV-certificaat”, vindt de RBNG, maar het kan nu niet bindend worden opgelegd, onder meer omdat er onduidelijkheid is over EHBO in relatie tot BHV.

De stichting zegt daar verder over: “Ook het feit dat wij allemaal werkzaam zijn in de gezondheidszorg en van mening zijn dat therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg moreel verplicht zijn om op basis van onze principes eerste hulp bij ongeval te verlenen, is aanleiding geweest vooronze wens.”


Tags: wens, certificaat, ehbo, therapeuten, rbng, gezondheidszorg, verplicht