‘Kennis politiek over CAM verontrustend laag’

IOCOB begon onlangs een actie om het onzalige plan om BTW te heffen voor CAM-artsen van de baan te krijgen. De stichting stelde in het kader daarvan een pamflet samen dat intussen aan alle politieke partijen, die mee doen aan de verkiezingen 2012, is voorgelegd.

De reacties, die binnen kwamen zijn, zeer verontrustend voor de sector. Met name de reacties van de belangrijkste partijen. Feitelijk spraken zich alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren ondubbelzinnig uit tegen het afschaffen van de BTW-vrijstelling.

IOCOB zegt het tot haar taak te rekenen om de samenleving als geheel van alle relevante informatie betreffende CAM te blijven voorzien. “Dat is dringend noodzakelijk omdat - en het drama rondom het vervallen van de BTW-vrijstelling voor CAM onderstreept dit – we pas dan er van verzekerd zijn dat de essentiële bijdrage van CAM aan de Nederlandse volksgezondheid wordt onderkend en op haar juiste waarde wordt geschat. Alleen zo wordt voorkomen dat CAM nog langer als politiek speelgoed fungeert voor vooringenomen CDA/VVD-ministers van VWS, die zich ten onrechte niet op wetenschappelijke feiten inzake CAM verlaten, maar die zich helaas, tot schade van de volksgezondheid, uitsluitend laten inspireren door verblinde en hard schreeuwende sekte-ideologen”, aldus de conclusie van IOCOB na het rondje politiek.

Alle reacties op de acties van de stichting zijn te lezen op: http://www.iocob.nl/politiek/welke-politieke-partij-voelt-zich-verantwoordelijk-jegens-complementaire-geneesk.html

Tags: cam, iocob, reacties, politiek, btw, politieke, partijen, btw-vrijstelling, partij