‘Medische missers komen te vaak niet aan het licht’

Officier van Justitie Marjolein van Eykelen wees er bijvoorbeeld op dat behandelend artsen in ziekenhuizen na een overlijden regelmatig zelf de lijkschouwing doen, waardoor nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar medische missers. Volgens haar kunnen artsen op die manier te makkelijk aangeven dat van een natuurlijke dood sprake is. Ze pleitte er voor om altijd een forensisch arts in  te schakelen, die bij twijfel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet waarschuwen.

De officier van Justitie sprak ook over een gebrek aan informatie waarmee familieleden van overleden patiënten vaak worden geconfronteerd. Volgens haar weigeren ziekenhuizen bijna standaard inzage in medische dossiers.

Bovendien zijn doodsoorzaken ook regelmatig het gevolg van een reeks van fouten, waardoor het voor nabestaanden helemaal moeilijk wordt om te reconstrueren wat er is gebeurd, zo blijkt uit promotieonderzoek Rolinka Wijne, die lid is van het Medisch Tuchtcollege. Zij vindt dat familie veel meer rechten moeten krijgen om de juiste informatie te vinden.


Tags: officier, medische, informatie, artsen, ziekenhuizen, justitie