‘Meer nodig om zorg veiliger te maken’

De directeur vindt dat het verder nodig dat de Wet Cliëntenrechten Zorg wordt doorgevoerd. “De wet maakt bijvoorbeeld zorgaanbieders verantwoordelijk voor het leveren van ‘goede zorg. Het geeft patiënten recht op een goede klachtenbehandeling en op informatie over inhoud, prijs en kwaliteit van zorg. Deze wet zou de positie van patiënten versterken. Het is van groot belang dat de wet er komt. Maar daarmee maken we de zorg niet beter en veiliger”, aldus Wilna Wind

Wilna Wind zegt dat het belangrijkste dat daarvoor moet gebeuren een cultuuromslag in de zorg is. “Het is essentieel dat artsen en verpleegkundigen elkaar wijzen op fouten, openstaan voor elkaars verbeteradviezen en ook voor de bijdrage van de patiënt. Want dat is een onmisbare schakel voor veiligere zorg. Die weet wat hij voelt en slikt, wat er eerder is besproken en wat niet, wat er goed gaat en wat beter kan. Wij blijven doen wat we kunnen om te zorgen dat die verbeteringsslag gemaakt wordt”, zegt ze.

Meer info op: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=4929&catid=2:nieuws&Itemid=26


Tags: wilna wind, zorg, patiënten