‘Waarom zo weinig medische missers voor rechter?’

Hetgoedeleven.com is een ontmoetingsplaats voor christenen, die op deze plek nieuws en achtergronden vinden over geloof en samenleving. “Veel medische zaken worden ‘onderling’ geregeld met niet zelden als resultaat dat plegers van zware missers weliswaar worden berispt of eventueel zelfs geschorst, maar na een poosje hun werk kunnen voortzetten”, aldus de samenstellers van de site.

Als mogelijke oorzaken worden de ingewikkeldheid van medische dossiers genoemd. “Een gemiddelde rechter zou onvoldoende verstand van zaken hebben om een gefundeerd oordeel te geven en het inhuren van een deskundige heeft ook zo z’n nadelen”, stelt Hetgoedeleven.com.

Volgens de schrijvers vormt de medische stand in Nederland een tamelijk gesloten front en de kans dat de belangen van de beroepsgroep een rol spelen in de deskundigenverklaring is niet denkbeeldig.
“Advocaten van slachtoffers van gebeurtenissen in het medische circuit klagen daar nadrukkelijk over. Zo verklaarde een letselschadeadvocaat hoe hij het heeft meegemaakt dat een deskundige die als auteur van een medisch handboek waarschuwt voor risico’s bij een bepaalde ingreep, bij de rechter getuigde dat een arts die de behandeling met het benoemde risico uitvoerde, met fatale gevolgen, juist had gehandeld”, valt er te lezen.

Een ander probleem is dat er naar de mening van de schrijvers weinig advocaten zijn voor wie de medische wereld een voldoende bekend terrein is om dit werk gedegen te doen.”Ziedaar enkele omstandigheden, die er voor zorgen dat medici, die in de ogen van ieder weldenkend mens laakbaar handeent, of een groep artsen die onbehoorlijk werk afleveren, gewoon hun werk kunnen hervatten.”

De complete analyse over deze kwestie is te vinden op: http://www.hetgoedeleven.com/Samenleving/Samenlevingdetail/tabid/243/IndexID/190072/Default.aspx

Tags: medische, werk, hetgoedeleven, schrijvers, advocaten, rechter, risico, deskundige, samenleving