‘Zorgpremies werkgevers omhoog’

De tegenvaller bedraagt ongeveer 455 miljoen en is veroorzaakt doordat de regels voor de financiering van zorgvastgoed zijn veranderd. Ziekenhuizen mochten bij wijze van overgangsregeling een paar jaar geleden in één keer op de begroting afschrijven en declareren. Het gevolg was dat er 605 miljoen moest worden uitgekeerd, terwijl met 160 miljoen rekening was gehouden.

Volgens het Financieele Dagblad is het tekort uit het zorgverzekeringsfonds gehaald, dat wordt gevormd door premies die werkgevers voor hun werknemers betalen. De minister stelt zich volgens de krant op het standpunt dat werkgevers het tekort de komende jaren zullen moeten aanvullen.


Tags: miljoen, werkgevers, tekort