Marlene Hanssen, coördinator medisch sociale sector

Marlene Hanssen (1955) is geboren in Breda. Na een aantal omzwervingen kwam ze er in 1983 weer terecht. Onder de naam ‘Vertrouwen’ heeft Marlene in Prinsenbeek een oraktijk voor alternatieve geneeswijzen. Ze is getrouwd met Arnold en heeft 3 volwassen kinderen.

Van huis uit is ze docent in het (v)mbo en daarnaast heeft ze haar praktijk. Sinds 1998 is Marlene lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeswijzen (LVNG) en maakt ze deel uit van de vakgroep kinesiologie. Van november 2009 tot oktober 2012 leidde ze deze club als voorzitter door roerige tijden.

Ze omschrijft zichzelf als volgt: “Ik ben nieuwsgierig van aard en gedreven. Aanleiding daarvoor is het streven naar groei. Mijn overtuiging is dat de enige constante, de verandering is. Ik wil graag meebewegen met de veranderingen die op mijn pad komen. Mijn streven is om dromen waar te maken.”

Hoe is ze eigenlijk in het vak terecht gekomen? Ze vertelt: “Na een stagnatie in ontwikkeling en gezondheid in 1995 bleken oplossingen en antwoorden te liggen in het alternatieve veld. Nieuwsgierig als ik ben, vroeg dat om onderzoek en studie. Sindsdien is het een deel van mij en wil ik het graag verder uitdragen.”

Leren

Marlene Hanssen is groot voorstander van een leven lang leren. Van oorsprong is ze opgeleid in de exacte vakken scheikunde en natuurkunde. Als docent was ze altijd al op zoek naar antwoorden en verklaringen. “Daar hoeft niet allemaal per se bewezen te zijn, maar het moet wel passen in mijn universum”, zegt ze daarover. Ze heeft zich verder geschoold in management. “Andere antwoorden kwamen uit de opleiding tot NEI-therapeut. Daarnaast heb ik een opleiding tot reflexoloog afgerond met een voorkeur voor de voetdiagnostiek. Uiteindelijk kreeg ik met de opleiding tot Total Coach I en NLP Master nog meer tools in handen om te communiceren en te begrijpen”, voegt de coördinator van de medisch sociale sector van de RBNG daaraan toe.

De filosofie in haar werk is terug te vinden in een gedicht van Marianne Williamson, zoals voorgelezen door Nelson Mandela bij zijn inauguratie. “Vooral de regels ‘Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn’ en ‘Wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol, fantastisch zou zijn? Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn?’ vormen een leidraad in mijn leven en werk.”

Thuis

Marlene kwam via de LVNG terecht bij de Stichting TBNG. “En daar kreeg ik de RBNG dus gratis bij.” Ze voelt er zich ook behoorlijk thuis. Ze zegt daarover: “De RBNG is een organisatie met hart voor de alternatief therapeut. Op veel terreinen werkt de RBNG aan erkenning van het beroep en de meerwaarde hiervan voor de gezondheidszorg. Daar herken ik een gedrevenheid in, die ik zelf ook voel.”

In haar nieuwe rol als coördinator wil Marlene graag meewerken aan het streven om de complementaire sector de plek in de zorg te geven die het verdient. Ze houdt van reizen en onlangs maakte ze een reis over het zuidelijk halfrond. Ze kwam onder meer terecht in Australië. “Daar zijn medische centra verbonden aan winkelcentra. Ook vind je hier complementair werkende therapeuten met een open inloop. Zichtbaar en laagdrempelig. Dat heeft me aan het denken gezet. Zo binnen, zo buiten. Met de daarbij behorende erkenning en beloning”, noemt ze als voorbeeld hoe het ook kan.

Uitdaging

Ze zegt veel voldoening en uitdaging in bestuurlijk werk te vinden en zei daarom ‘ja’ tegen de vraag om het coördinatorschap voor de medisch sociale sector op zich te nemen. “Mijn hart ligt bij holisme en ik vind dat het tijd is voor erkenning hiervan.”
Ze ziet haar rol vooral op gebied van een betere communicatie en bemiddeling. “Schijnbaar tegenstrijdige belangen naar elkaar toe buigen. Aanpak vanuit twee richtingen, bekendheid bij het grote publiek en erkenning en beloning door de zorgverzekeraars. Om herkenbaar en betrouwbaar te zijn, is formulering van kwaliteitseisen en bewaking hiervan een voorwaarde”, stelt ze.

Ten slotte ziet ze ook mogelijkheden om via het complementaire veld de kosten in de zorg omlaag te krijgen: “Dat kan door onder meer de aandacht, tijd en therapie die natuurgeneeskundigen aan hun cliënten kunnen besteden. Door cliënten te begeleiden in bewustwording en voelen, kan eventuele disbalans eerder opgemerkt en aangepakt worden, waardoor extra zorgkosten worden vermeden.”


 


 


 


 

Tags: marlene hanssen, rbng, erkenning, coordinator, medisch sociale sector