MBRT-opleiding wordt erkend

VGZ heeft besloten deze opleiding te erkennen en toe te voegen aan de lijst met erkende opleidingen. Therapeuten met deze vooropleiding voldoen derhalve aan de eis van de medische basiskennis.

Als een opleiding de NVAO-accreditatie heeft, wordt die vermeld op de website van NVAO, maar ook op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep of IB-groep). Deze dienst publiceert het zogenaamde CROHO-register: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs:  http://duo.nl/zakelijk/ho/croho/croho.asp  Dit register behelst alle door DUO erkende opleidingen (en dus in aanmerking komend voor studiefinanciering)

De volledige lijst met erkende opleidingen van VGZ is nu als volgt: 

Complementary Alternative Medicine (CAM), Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding van Kader in de Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie, Palliatieve-Zorg, opleiding Sport, Gezondheid en Management, Verloskunde, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT).


Tags: opleidingen, opleiding, erkende, croho, register, website, oefentherapie, therapie, dienst, nvao