Minister achter standpunt CVZ over relatietherapie

In de antwoorden van de staatssecretaris staat onder meer: “Wij zijn bekend met het advies van het CVZ over afbakening van het pakket voor de curatieve GGZ. Hierin stelt het CVZ onder andere dat de hulp voor werk- en relatieproblematiek niet valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is in lijn met eerdere adviezen. Wij volgen het oordeel van het CVZ, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de houdbaarheid van het pakket voor geneeskundige GGZ. “

De staatssecretaris merkt op dat relatietherapie kan bijdragen aan het voorkomen van een (echt)scheiding. “Relaties en relatievorming maken naar het oordeel van het kabinet deel uit van het privédomein van individuele burgers. Men moet terug kunnen vallen op (vergoeding van) geestelijke gezondheidszorg, als er sprake mocht zijn van een psychische stoornis die onder het verzekerd pakket valt”, zegt ze.

Voor de volledige beantwoording kijk op:  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-relatietherapie-binnen-het-basispakket.html


 


 


Tags: pakket, basispakket, relatietherapie, oordeel, beantwoording, staatssecretaris