Minister kan senaat niet overtuigen

De bewindsvrouw kwam nog wel met een paar handreikingen om het EPD te redden. Ze stelde voor om op kleine schaal te beginnen met uitsluitend medicatiegegevens en te regelen dat de patiënt altijd toestemming moet geven om zijn of haar dossier in te zien, maar die toezeggingen trokken de Eerste Kamer niet over de streep.
 
De meeste partijen willen dat het systeem eerst in kleinere regio’s wordt opgebouwd. De VVD riep de eigen minister tijdens het debat op om het hele wetsvoorstel in te trekken. “Het plan is niet rijp, de beveiliging is niet in orde en het landelijk schakelpunt is geen goed idee. Wij willen een duidelijk ander wetsvoorstel, dat echt niet wil zeggen dat we terugkeren in de ijstijd”, aldus de visie van het VVD-kamerlid Heleen Dupuis.


Tags: wetsvoorstel