Minister: ‘Fysiotherapeuten moeten beter automatiseren’

Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen, die zijn gesteld naar aanleiding van de actie ‘Alarmfase rood, fysiotherapie in nood’.Fysiotherapeuten kwamen in opstand tegen de verregaande eisen van administreren.  Daardoor zouden patiënten de dupe worden, omdat therapeuten minder behandelingen kunnen doen.

De minister heeft zowel begrip voor de therapeuten als voor de verzekeraars, die over de nodige gegevens moeten kunnen beschikken.

De bewindsvrouw schrijft onder meer : “Ik vind het van groot belang dat een zorgverlener voldoende tijd kan besteden aan datgene waarvoor hij is opgeleid: het leveren van zorg. Ik begrijp dat het registreren van kwaliteitsgegevens ervaren wordt als een administratieve belasting voor fysiotherapeuten die ze graag zo laag mogelijk houden. Ook zorgverzekeraars geven aan administratieve lasten tot het noodzakelijke te willen beperken. Maar ze hebben wel gegevens nodig, niet alleen met het oog op de zorginkoop, maar ook om ingediende rekeningen te kunnen beoordelen.”

Volgens de minister kan in de praktijk  een deel van de problematiek van de administratieve druk goed worden opgelost door automatisering. “Veel indicatoren kunnen bijvoorbeeld direct uit elektronische patiëntendossiers van de fysiotherapeuten worden gehaald. Dit systeem bestaat echter nog niet heel lang. Ik kan me dan ook voorstellen dat het voor therapeuten nog geen gewoonte is om gegevens digitaal in te voeren in plaats van een papieren dossier te schrijven. Daardoor kan het zijn dat er nu meer tijd nodig is voor documenteren van behandelingen dan wanneer men eenmaal gewend is aan deze vorm van registreren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat verzekeraars en fysiotherapeuten in hun contracten afspraken maken over het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten”, aldus minister Schippers.


Tags: fysiotherapeuten, administratieve, minister, therapeuten, gegevens, verzekeraars, behandelingen, registreren, houden, mogelijk