Minister tikt huisartsen op de vingers

dossiers Veel huisartsen springen slordig om met hun patiëntendossiers. Dat blijkt uit onderzoek dat recent is verricht door de Consumentenbond. Tweederde van de dossiers zijn niet compleet of onjuist ingevuld. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt er zich grote zorgen over en heeft intussen ook de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de problemen.

Op de website van de rijksoverheid zegt ze daarover: “Zorgverleners moeten hun patiëntendossiers op orde hebben, dat staat buiten kijf. Het signaal dat uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voren komt, baart mij dan ook zorgen en neem ik zeer serieus. Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus oppakken.”

Volgens de minister zijn er verschillende programma’s beschikbaar die huisartsen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van patiëntendossiers. “Zo worden huisartsen extra beloond voor kennis en bijscholing over en uitvoering van de richtlijnen over het bijhouden van medische dossiers”, zegt ze onder meer.

Verder kunnen huisartsen volgens het nieuwsbericht over deze kwestie op  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/23/te-veel-fouten-in-medische-dossiers.html gebruik maken van een EPD-scan, waarmee getoetst kan worden of het dossier aan alle eisen voldoet. “Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is daarmee de sleutel tot veilige patiëntenzorg, mits het goed wordt bijgehouden”, staat er.

Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier overigens ook afhankelijk van de informatie die zij krijgen van patiënten en andere zorgverleners. Schippers zegt dat het niet acceptabel is dat laboratoriumonderzoeken vaak ontbreken in een medisch dossier. “Ook andere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch dossier van de huisarts. Hiervoor is goede uitwisseling van gegevens van groot belang.”

Tags: huisartsen, dossier, dossiers, orde, patiëntendossiers, medisch, zorgverleners, signaal