Minister vraagt aandacht voor chronisch zieken

Minister Edith Schippers gaat er bij zorgverzekeraars op aan dringen, dat die zich meer op chronisch zieken en andere kwetsbare verzekerden moeten gaan richten. Dat staat in een brief die de bewindsvrouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schippers schrijft dat de middelen die zorgverzekeraars van de overheid ontvangen sterker afhankelijk worden van het aantal chronisch zieken dat een zorgverzekeraar als verzekerde heeft. Hiermee wordt het vanaf januari 2016 voor zorgverzekeraars aantrekkelijker om te investeren in de beste zorg voor deze verzekerden.

De kern van de gepresenteerde technische maatregelen in de werking van het zorgstelsel is dat de compensatie voor verzekeraars (risicoverevening) wordt gewijzigd. Een zorgverzekeraar met veel chronisch zieken krijgt op die manier meer geld, een zorgverzekeraar met veel gezonde verzekerden krijgt minder. De brief is hier terug te lezen.

Tags: